SOP/STEI/SDM/03 : Pengurusan Ijin menjadi Tenaga Ahli

Pengurusan Ijin menjadi Tenaga Ahli

Cara pengajuan:

  • Unit Kepegawaian STEI ITB akan memproses pengurusan ijin menjadi tenaga ahli setelah diterima surat permohonan tenaga ahli dari Lembaga/Instansi luar/mitra STEI ITB.

Ketentuan:

  1. Peraturan pengurusan ijin menjadi tenaga ahli mengikuti peraturan yang berlaku di ITB.
  2. Penetapan Dosen yang akan menjadi tenaga ahli dilakukan berdasarkan rekomendasi/usulan dari Dekanat.